Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Vložit nový.
Kategorie.
Vysoké školy.
Reklama.
Doporučujeme: Vysoká škola businessu pro život NEWTON University - 6x nejlépe hodnocená soukromá VŠ v ČR.
Přidej se k nám.
Anketa.
Podle čeho vybíráš zejména vejšku?

Obtížnosti (15%)
 
Prestiže (14%)
 
Vyučovaného oboru (47%)
 
Ceny (10%)
 
Blízko domova (12%)
 

Celkový počet odpovědí: 3235.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
Zpětné odkazy.
Reklama.

Přijímačky na Ošetřovatelství UP


Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) 30.04.2008 21:54:58, Hanka, zhlédnuto: 3006x, reakcí celkem: 1Reagovat na příspěvek
Prosím o radu, z jaké literatury se nejlépe mám připravit na přijímačky do Olmiku na Ošetřovatelství,hlavně tápu ve výběru ze společenských věd.Neexistují nějaké testové otázky? Díky moc

Email: dvorakova.hankacentrumcz
 • Nahlásit příspěvek porušující pravidla (SPAM) (01.05.2008 12:31:11, Lidka) Zdravím, to víš, že existují. Na stránkách fakulty www.upol.cz je dokonce pro jednotlivé obory ať už se jedná o Všeobecné lékařství, Všeobecnou sestru, Porodní asistentku.. výpis doporučené literatury. Je toho tam poměrně dost, ale je to tam. Trochu jsem to tam zkopírovala tak Ti to posílám. Tedy, jen pro Všeobecnou sestru. Jukej...

  BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
  Program Ošetřovatelství (B5341)
  obor Všeobecná sestra, forma studia prezenční a kombinovaná – 5341R009

  ZÁKLADY MEDICÍNSKÉ SYMPTOMATOLOGIE
  Základní příznaky chorob, jejich patogeneze a léčení v oboru vnitřního lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví.

  Příklad:
  Hemianopie je:
  a. šeroslepost, porucha vidění za sníženého osvětlení
  b. výpadek poloviny zorného pole způsobený poruchou zrakové dráhy
  c. porucha recepce opioidního receptoru v mozkové hemisféře
  d. porucha vnímání v důsledku aplikace např. opioidů
  Doporučená literatura:
  · Učebnice vnitřního lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví v rozsahu učiva pro střední zdravotnické školy.
  SOMATOLOGIE
  Lidský organismus z hlediska stavby a funkce.
  Opěrná a pohybová soustava. Kostra lidského těla. Kosterní svaly.
  Vnitřní prostředí - krev. Krevní buňky. Zástava krvácení. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Transfúze.
  Oběhová soustava. Činnost srdce, tlak krve, tep, vlásečnice, tkáňový mok, proudění krve cévami, onemocnění cév, řízení oběhu krve. Míza a mízní oběh.
  Dýchací soustava. Mechanika dýchání, ventilace plic, výměna dýchacích plynů v plicích a tkáních, řízení dýchacích pohybů, obranné reflexy dýchací, onemocnění dýchacích cest.
  Trávící soustava. Činnost ústní dutiny a jícnu, činnost žaludku, činnost tenkého a tlustého střeva. Přeměna látek a energií, přeměna jednotlivých živin. Význam jater v přeměně živin.
  Potřeba výživy, složení potravy, vitamíny. Hladovění, podvýživa, otylost.
  Tělesná teplota a její udržování. Regulace tělesné teploty.
  Vylučování. Činnost ledvin, vývodné cesty močové. Činnost kůže.
  Řízení činnosti lidského organismu.
  Látkové řízení činnosti organismu. Inzulín, hormony nadledvin, hormony štítné žlázy, příštítná tělíska, podvěsek mozkový.
  Nervové řízení organismu. Uspořádání nervové soustavy člověka. Reflexy. Funkce čidel.
  Výkonné funkce nervové soustavy. Činnost páteřní a prodloužené míchy, zadní mozek - prodloužená mícha a most, mozeček, střední mozek, retikulární formace, mezimozek, koncový mozek.
  Řízení činnosti vnitřních orgánů. Spánek a bdění. Vyšší nervová činnost. Nepodmíněné a podmíněné reflexy.
  Rozmnožovací soustavy ženy a muže.
  Vývoj jedince. Vývoj jedince v děloze, placenta, těhotenství a mateřský organismus, péče o těhotné ženy a matky. Období života člověka.
  Genetika člověka. Metodické postupy, dědičné choroby a dispozice, genetické poradenství.
  Zdraví člověka. Správná výživa, režim práce a odpočinku, toxikomanie.

  Doporučená literatura:
  1. Dylevský I, Trojan S.: Somatologie 1. Avicenum 1990
  2. Dylevský I, Trojan S.: Somatologie 2. Avicenum 1990
  3. Chalupová-Karlovská, V.: Somatologie. Anatomie a fyziologie člověka. 630 testových otázek
  a odpovědí. Nakladatelství Olomouc 2006
  Člověk (Homo sapiens).
  Člověk je tvor biologický a společenský. Zevní a vnitřní prostředí, homeostáza - tělesné tekutiny. Soustava kosterní a svalová. Soustava cévní, krevní soustava, krevní skupiny , mízní soustava, imunitní systém. Soustava dýchací a trávicí. Přeměna látek a energií. Racionální výživa. Tělesná teplota. Vylučování. Soustava krycí. Pohlavní ústrojí mužské a ženské. Soustava smyslová. Řídící soustava. Ontogeneze.

  Příklad:
  Retikulocyty jsou:
  a. nejmladší erytrocyty
  b. vývojové stádium trombocytů
  c. buňky retikulární tkáně
  d. pouze v periferním oběhu

  Doplňková doporučená literatura:
  1. Jelínek, Jan: Biologie člověka a úvod do obecné genetiky. Nakladatelství a vydavatelství FIN, Olomouc, 1994. (Jen část týkající se biologie člověka).
  2. Nečásek Jan: Genetika. Scientia, Praha, 2000

  OŠETŘOVATELSTVÍ A VÝBĚR ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD
  Ošetřovatelství jako vědní disciplína (filozofie ošetřovatelství, koncepční ošetřovatelské modely, ošetřovatelský proces a jeho fáze, teorie tvorby ošetřovatelské diagnózy, cílů, intervencí, hodnocení ošetřovatelské péče). Etika zdravotnického povolání (práva pacienta, morální kodex sestry..). Veškeré ošetřovatelské intervence - výkony (např.: preventivní opatření ošetřovatelské péče a péče o prostředí, desinfekce a sterilizace. Sledování fyziologických funkcí, klyzmata, katetrizace močového měchýře, sondování zažívacího traktu. Odběry biologického materiálu včetně punkcí. Injekční aplikace farmak, problematika infuzí a transfúze. Předoperační příprava a pooperační péče. Podávání léků dýchacím traktem, kyslíková terapie. První před lékařská pomoc a KPCR atd. ).

  Příklad:
  V hierarchické taxonomii lidských potřeb dle Maslowa je potřeba bezpečí zařazena do tohoto "patra" pyramidy:
  a. prvního
  b. druhého
  c. třetího
  d. čtvrtého
  Doporučená literatura:
  · DOENGES MARILYNN E., MOORHOUSE M.F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. české vydání. Praha: Grada a Čas 2001. 576 s. ISBN 80-247-0242-8.
  · KOZIEROVÁ B., ERBOVÁ G., OLIVIEROVÁ, RITA: Ošetrovateľstvo 1. 1.překlad. Martin: Osveta, 1995. 0 -836 s. ISBN 80-217-0528-0.
  · KOZIEROVÁ B., ERBOVÁ G., OLIVIEROVÁ, RITA: Ošetrovateľstvo 2. 1.překlad. Martin: Osveta, 1995. 837 - 1474 s. ISBN 80-217-0528-0.
  Učebnice ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy:
  · JUŘENÍKOVÁ P., PETROVÁ V., HŮSKOVÁ J.: Ošetřovatelství 1. Část (vnitřní lékařství, gynekologie, porodnictví, urologie). 1.vydání Uherské Hradiště: Středisko služeb školám UH - vlastním nákladem, 1998. 216 s. ISBN - není uvedeno.
  · JUŘENÍKOVÁ P., PETROVÁ V., HŮSKOVÁ J., TOMÁNKOVÁ D.: Ošetřovatelství - učební text pro SZŠ (chirurgie, pediatrie, gerontologie) - 2.část. 1.vydání
  · Uherské Hradiště: Středisko služeb školám UH - vlastním nákladem, 1999. 236 s. ISBN - není uvedeno.
  · JUŘENÍKOVÁ P., HŮSKOVÁ J., TOMÁNKOVÁ D.: Ošetřovatelství - učební text pro IV.ročník SZŠ, Psychologie nemocných před a po operaci, ORL, oční, práce sestry v terénu, onkologie, 1.část. 1.vydání. Uherské Hradiště: Středisko služeb školám UH - vlastním nákladem, 2000. 154 s. ISBN - není uvedeno.
  · MIKŠOVÁ ZDĚŇKA, JANOŠÍKOVÁ MARIE, ZAJÍČKOVÁ MARIE: Kapitoly z ošetřovatelské péče I. 1.vydání. Vsetín: Nalios, 1998. 137 s. ISBN - není uvedeno.
  · MIKŠOVÁ ZDĚŇKA, JANOŠÍKOVÁ MARIE, ZAJÍČKOVÁ MARIE: Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 2. doplněné vydání. Vsetín: Nalios, 1998. 118 s. ISBN - není uvedeno.
  · NEUWIRTH JIŘÍ, FIFERNOVÁ GRETA: Ošetřovatelství II. pro SZŠ. 3. přepracované vydání. Praha: Informatorium, spol.s.r.o., 1996. 234 s. ISBN 80-85427-88-5.
  · ROZSYPALOVÁ M., STAŇKOVÁ M.: Ošetřovatelství - I/1 pro SZŠ. 2. přepracované vydání. Praha: Informatorium, spol.s.r.o., 1996. 234 s. ISBN 80-85427-93-1.
  · ROZSYPALOVÁ M., STAŇKOVÁ M.: Ošetřovatelství - I/2 pro SZŠ. 2. přepracované vydání. Praha: Informatorium, spol.s.r.o., 1996. 209 s. ISBN 80-85427-94-X.
  · STAŇKOVÁ M.: Jak provádět ošetřovatelský proces, České ošetřovatelství - praktická příručka pro sestry č.4 1.vydání. Brno: IDVPZ, 1999. 66 s. ISBN 80-7013-283-3.
  · STAŇKOVÁ M.: Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe, České ošetřovatelství - praktická příručka pro sestry č.3 1.vydání. Brno: IDVPZ, 1999. 49 s. ISBN 80-7013-282-5.
  · VUČKOVÁ, JAROSLAVA A KOL.: Ošetřovatelství - I., 1.část, obor všeobecná sestra. Dotisk 1.vydání. Praha: Fortuna, 1994. 72 s. ISBN 80-7168-151-2.
  · VUČKOVÁ, JAROSLAVA A KOL.: Ošetřovatelství - I., 2.část, obor všeobecná sestra. Dotisk 1.vydání. Praha: Fortuna, 1994. 112 s. ISBN 80-7168-210-1.
  · VUČKOVÁ, JAROSLAVA A KOL.: Ošetřovatelství - II., 2.ročník, obor všeobecná sestra. 1.vydání. Praha: Fortuna, 1995. 192 s. ISBN 80-7168-260-8.
  · VUČKOVÁ, JAROSLAVA A KOL.: Ošetřovatelství - III., 3.ročník, obor všeobecná sestra. 1.vydání. Praha: Fortuna, 1997. 160 s. ISBN 80-7168- -.
  · VUČKOVÁ, JAROSLAVA A KOL.: Ošetřovatelství - IV., 4.ročník, obor všeobecná sestra. 1.vydání. Praha: Fortuna, 1997. 168 s. ISBN 80-7168-507-0.

  Výběr ze společenských věd:
  · Kepartová, J.: Terminologické minimum. Praha: Práh, 1998. ISBN 80-85809-87-7
  · Kolektiv autorů: Přijímací pohovory na vysoké školy. Praha: Levné knihy KMa s.r.o., 2001. ISBN 80-7309-006-6
  · Kolektiv autorů: Přijímací pohovory na vysoké školy. Praha: Levné knihy KMa s.r.o., 2001. ISBN 80-7309-017-1
  · Ogrocký, J.: Chci se dostat na psychologii. Praha: Barrister, Principal, 2001.
  ISBN neuvedeno
  · Ogrocký, J.: Chci se dostat na sociologii. Praha: Barrister, Principal, 2001.
  ISBN 80-86598-02-0

  Příklady možných položek testu:
  Vlastnost úsudku, v němž se nedá najít rozpor, se nazývá
  a. katarze
  b. kontradikce
  c. koherence
  d. kategorie
  Socializace je
  a. sdružování lidí za účelem prosazení společných zájmů
  b. vytváření sociálních skupin
  c. ztráta sociálního postavení
  d. proces začleňování jedince do systému společenských vztahů

  Taky se tam chci hlásit, ale na Porodní asistentku. :)
  Doufám, že Ti toto info trochu pomůže;) reagovat zde

Podobné příspěvky:
 1. Ošetřovatelství - Univerzita Pardubice
 2. Dálkové studium ošetřovatelství v HK - Přijímačky, přípravné kurzy
 3. Ošetřovatelství kombinovaná forma studia Olomouc - Informace o studiu
 4. ošetřovatelství - Ostatní

Reakce na příspěvek

Tvé jméno:
Heslo:  pro možnost budoucí úpravy, obnovy nebo odstranění
Potvrzení hesla:
Tvůj email:   chci být emailem informován o reakcích na tento můj příspěvek

:) :D :( S04 S05 S06 ;) S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15
Tučnékurzívapodtržené  klikni a následně nahraď výraz TEXT. Např. [tucne] Toto bude tučným písmem [/tucne]

Telefon: Web: ICQ: Skype:

  Souhlasím s pravidly uvedenými níže.


Administrace příspěvku

Heslo:  pokud chceš administrovat reakci klikni u ní nejprve na "reagovat zde"

  

Obnovením se příspěvek posune na první pozici v seznamu příspěvků. Platnost zobrazení se nastaví od nového data obnovení.
Odstraněním dojde k nevratnému vymazání příspěvku včetně všech jeho reakcí z naší databáze.

Pravidla vložení

 1. Vložením příspěvku souhlasíš s jeho zveřejněním na webu vejska.cz.
 2. Pokud není zadáno heslo nebude v budoucnu možné příspěvek upravit, obnovit nebo odstranit.
 3. Při zapomenutí hesla správce doručí žadateli heslo nové pokud žádost byla zaslána z emailu uvedeného u daného příspěvku.
 4. Je na vkladateli, aby si před vložením zkontroloval správnost uvedených údajů (přes Zobrazit náhled).
 5. Obsah příspěvku nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi.
 6. Je zakázáno vkládat jakýkoli nezákonný obsah (vypracování bak., dipl. prací apod.) nebo obsah, který k nezákonnosti navádí.
 7. Je zakázáno vkládat duplicitní příspěvky (chceš-li příspěvěk posunout do horních pozic využij možnost Obnovit).
 8. Je zakázáno používat vulgární slova.
 9. Je zakázáno vkládat komerční sdělení.
 10. Je zakázáno vkládat odkazy, které vkladateli nebo spřízněné osobě přinášejí provizi.
 11. Je zakázáno vkládat nabídky půjček a úvěrů.

Pravidla zobrazení

 1. Příspěvek bude zveřejněn ihned po jeho vložení.
 2. Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvek nebo jeho část vymazat.
Poslední aktualizace údajů na stránce: 31.01.2023 20:05:17.