Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Typ zobrazení.
Reklama.
Doporučujeme: Vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College – 3 roky po sobě nejlépe hodnocená soukromá VŠ v ČR.
Přidej se k nám.
Anketa.
Kde při studiu bydlíš?

Na koleji (25%)
 
V podnájmu (24%)
 
Ve vlastním bytě (19%)
 
U rodičů (30%)
 

Celkový počet odpovědí: 4543.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
7 + 4 = 
Zpětné odkazy.
Reklama.

Přehled všech studijních programů a oborů vyučovaných na vysokých školách v České republice.

Sponzorované odkazy

Zajímáš se o ekonomii, management či psychologii?
Tak se seznam s vysokou školou managementu a psychologie – NEWTON College , která se 3 roky po sobě stala nejlépe hodnocenou soukromou VŠ v ČR. Klikni na www.newtoncollege.cz a dozvíš se víc.

Zde může být Váš odkaz - více reklama zde.

Zobrazeno 1 až 4 z 4 (data jsou filtrována z 4878)
+Rozšířený filtr Data jsou filtrována   nastavit původní hodnoty
 Ignorovat diakritiku  Ignorovat velikost písma  Alespoň jedno slovo  Přesná fráze  Pouze celá slova
Program: Typ st. programu: Forma studia: Město:
Kód programu Řadit podle sloupce vzestupně Studijní program Studijní obor Škola Fakulta
N3957 Průmyslové inženýrství Produktové inženýrstvví TUL FT
N3957 Průmyslové inženýrství Product Engineering TUL FT
N3957 Průmyslové inženýrství Řízení jakosti TUL FT
N3957 Průmyslové inženýrství Quality Control TUL FT

1) PŘÍRODNÍ VĚDY A NAUKY
11 - Matematické obory
    1101: Matematika
    1103: Aplikovaná matematika
12 - Geologické obory
    1201: Geologie
    1202: Aplikovaná geologie
13 - Geografické obory
    1301: Geografie
    1302: Kartografie
    1303: Demografie
    1304: Geografie a kartografie
    1305: Aplikovaná geografie
14 - Chemické obory
    1401: Anorganická chemie
    1402: Organická chemie
    1403: Analytická chemie
    1404: Fyzikální chemie
    1405: Makromolekulární chemie
    1406: Biochemie
    1407: Chemie
    1408: Jaderná chemie
    1409: Aplikovaná biochemie
    1410: Biochemie (tříleté)
    1411: Chemie (tříleté)
    1413: Klinická a toxikologická analýza
    1414: Biochemistry
15 - Biologické obory
    1501: Biologie
    1502: Zoologie
    1504: Genetika
    1507: Botanika
    1510: Mikrobiologie
    1511: Fyziologie a imunologie
    1512: Antropologie
    1513: Biofyzika
    1514: Ekologie
    1515: Molekulární a buněčná biologie
    1523: Biologie člověka
    1530: Experimentální biologie
    1531: Ekologická a evoluční biologie
16 - Ekologie a ochrana životního prostředí
    1601: Ekologie a ochrana prostředí
    1603: Ekologie
    1604: Ochrana prostředí
    1605: Ekologie a ochrana životního prostředí
17 - Fyzikální obory
    1701: Fyzika
    1702: Aplikovaná fyzika
18 - Informatické obory
    1801: Informatika
    1802: Aplikovaná informatika
    1803: Informatika a druhý obor
    1806: Otevřená informatika
    1807: Open Informatics

2) TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY
21 - Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
    2101: Hornictví a geologie
    2102: Nerostné suroviny
    2109: Metalurgické inženýrství
    2110: Geologické inženýrství
    2111: Hornictví
23 - Strojírenství a strojírenská výroba
    2301: Strojní inženýrství
    2302: Stroje a zařízení
    2303: Strojírenská technologie
    2304: Vojenská technika strojní
    2305: Strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení
    2306: Letecká a raketová technika
    2307: Mechanical Engineering
    2341: Strojírenství
    2342: Teoretický základ strojního inženýrství
    2343: Výroba a ekonomika ve strojírenství
    2344: Výrobní systémy
    2345: Industrial Engineering
    2346: Produktionssysteme
    2347: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
    2348: Aplikované strojírenství
26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
    2601: Slaboproudá elektrotechnika
    2602: Elektrotechnologie
    2608: Elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení
    2609: Elektrotechnická specializace
    2611: Vojenská technika - elektrotechnická
    2612: Elektrotechnika a informatika
    2642: Silnoproudá elektrotechnika
    2643: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika
    2644: Aplikovaná elektrotechnika
    2645: Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
    2646: Informační technologie
    2647: Informační a komunikační technologie
    2648: Projektování elektrických zařízení
    2649: Elektrotechnika
    2650: Softwarové technologie a management
    2651: Information and Communication Technology
    2652: Electrical Engineering, Power Engineering and Management
    2653: Elektrotechnika, energetika a management
    2654: Komunikace, multimédia a elektronika
    2655: Kybernetika a robotika
    2656: Communications, Multimedia and Eletronics
    2657: Cybernetics and Robotics
    2658: Angličtina v elektrotechnice a informatice
    2659: Kybernetická bezpečnost
28 - Technická chemie a chemie silikátů
    2801: Chemie a chemické technologie
    2802: Chemie a technická chemie
    2804: Vojenská chemie
    2805: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
    2806: Spotřební chemie
    2807: Chemické a procesní inženýrství
    2808: Chemie a technologie materiálů
    2809: Chemistry and Materials Technology
    2810: Biochemie a biotechnologie
    2811: Chemie a technologie paliv
    2812: Biotechnologie odpadů
    2813: Chemie materiálů a materiálové inženýrství
    2814: Technologie pro ochranu životního prostředí
    2815: Inženýrství a management
    2816: Technická fyzikální a analytická chemie
    2817: Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
    2818: Procesní inženýrství a informatika
    2819: Aplikovaná chemie a materiály
    2820: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
    2821: Chemie a aplikovaná ekologie
    2822: Procesní inženýrství a management podniků
    2823: Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl
    2824: Syntéza a výroba léčiv
    2825: Ochrana obyvatelstva
    2826: Technologie odpadů
    2827: Anorganická, organická a makromolekulární chemie
    2828: Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví
    2829: Anorganické a polymerní materiály
    2830: Farmakochemie a medicinální materiály
    2831: Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
    2838: Klinická bioanalytika
    2839: Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
    2840: Biomateriály pro medicínské využití
    2841: Forenzní analýza
    2843: Chemistry and Technology
    2845: Chemická informatika a bioinformatika
29 - Potravinářství a potravinářská chemie
    2901: Chemie a technologie potravin
    2902: Potravinářská a biochemická technologie
    2903: Chemie a analýza potravin
    2904: Technologie potravin
    2905: Potravinářství a biotechnologie

3) TECHNICKÉ VĚDY A NAUKY
31 - Textilní výroba a oděvnictví
    3106: Textilní inženýrství
    3107: Textil
    3108: Textile Engineering
    3109: Textile
32 - Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
    3201: Technologie a zařízení pro zpracování kůže, plastů a pryže
33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
    3301: Dřevařské inženýrství
    3302: Nábytek
    3303: Nábytkové inženýrství
    3305: Stavby na bázi dřeva
    3341: Dřevařství
34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
    3441: Polygrafie
35 - Architektura
    3501: Architektura a urbanismus
    3502: Architektura a stavitelství
    3503: Architektura pozemních staveb
    3504: Architektura a rozvoj sídel
    3505: Architektura
36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie
    3602: Geomatika
    3606: Vojenské stavby
    3607: Stavební inženýrství
    3608: Pozemní stavby a architektura
    3609: Stavitelství
    3610: Dopravní stavitelství
    3646: Geodézie a kartografie
    3647: Stavebnictví
    3648: Civil Engineering
    3649: Budovy a prostředí
    3650: Buildings and Environment
    3651: Stavební inženýrství
    3652: Bezpečnostní a rizikové inženýrství
    3653: Geodesy and Cartography
37 - Doprava a spoje
    3706: Dopravní a spojová infrastruktura
    3707: Ekonomika a řízení v dopravě a spojích
    3708: Dopravní inženýrství a spoje
    3709: Dopravní technologie a spoje
    3710: Technika a technologie v dopravě a spojích
    3711: Automatizace a řízení v dopravě a spojích
    3712: Technologie letecké dopravy
    3713: Logistika
    3714: Technology in Transportation and Telecommunications
    3715: Technologie a management v dopravě
    3716: Dopravní technika
    3717: Technika, technologie a řízení letecké dopravy
39 - Speciální a interdisciplinární obory
    3901: Aplikované vědy v inženýrství
    3902: Inženýrská informatika
    3903: Engineering Informatics
    3904: Inženýrská ekologie
    3905: Applications of Natural Sciences
    3906: Speciální technologie
    3907: Energetika
    3908: Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
    3909: Procesní inženýrství
    3911: Materiálové vědy
    3912: Speciální chemicko-biologické obory
    3913: Aplikace přírodních věd
    3914: Krajinné inženýrství
    3915: Krajinářství
    3917: Soudní inženýrství
    3918: Aplikované vědy a informatika
    3921: Biomedicínská a klinická technika
    3922: Ekonomika a řízení průmyslových systémů
    3923: Materiálové inženýrství
    3925: Military Technology
    3926: Vojenské technologie strojní
    3927: Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu
    3928: Technická podpora humanitních věd
    3930: Biomedicínská technika a bioinformatika
    3931: Vojenské technologie elektrotechnické
    3941: Mikro a nanotechnologie v chemickém inženýrství
    3942: Nanotechnologie
    3943: Mechatronika
    3944: Biomedicínská technika
    3945: Nemovitý majetek
    3946: Mechatronics
    3947: Počítačové modelování v technice
    3948: Aplikovaná inženýrská informatika
    3949: Řízení rozvojových projektů
    3950: Rizikové inženýrství
    3951: Jaderná energetická zařízení
    3952: Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
    3953: Bezpečnost společnosti
    3954: Biomedicínské inženýrství a informatika
    3955: Počítačové modelování v inženýrství
    3956: Vojenský pilot
    3957: Průmyslové inženýrství
    3958: Industrial Engineering
    3961: Audio inženýrství
    3965: Technologie pro obranu a bezpečnost

4) ZEMĚDĚLSKO-LESNICKÉ A VETERINÁRNÍ VĚDY A NAUKY
41 - Zemědělství a lesnictví
    413: Finance a řízení
    4101: Zemědělské inženýrství
    4102: Fytotechnika
    4103: Zootechnika
    4104: Rostlinolékařství
    4105: Zootechnics
    4106: Zemědělská specializace
    4107: Lesní inženýrství
    4108: Zahradnické inženýrství
    4109: Zahradní a krajinářská architektura
    4110: Technology and Environmental Engineering
    4111: Zahradní a krajinná architektura
    4112: Agrobiologie
    4113: Zahradnické technologie
    4131: Zemědělství
    4132: Lesnictví
    4144: Zahradnictví
    4145: Kvalita a zpracování zemědělských produktů
    4146: Hodnocení a ochrana půdy
    4147: Udržitelné využívání přírodních zdrojů
    4148: Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova
    4149: Rozvoj venkova a zemědělství
    4150: Genové technologie a šlechtění
    4151: Péče o biosféru
    4152: Rostlinolékařství
    4153: Natural Resources and Environment
    4154: Ekologické zemědělství
    4155: Veřejná správa v zemědělství a krajině
    4156: Technické znalectví a pojišťovnictví
    4157: Tropické zemědělství
    4158: European Forestry
    4159: Fruit Science
    4160: Technické znalectví a expertní inženýrství
    4168: Horticultural Engineering
43 - Veterinářství a veterinární prevence
    4301: Veterinární lékařství
    4302: Veterinární hygiena a ekologie

5) ZDRAVOTNICTVÍ, LÉKAŘSKÉ A FARMACEUTICKÉ VĚDY A NAUKY
51 - Lékařské vědy
    5103: Všeobecné lékařství
    5104: Stomatologie
    5111: Zubní lékařství
    5133: Vojenské všeobecné lékařství
    5135: Epidemiologie
    5144: Vojenské zubní lékařství
52 - Farmaceutické vědy
    5206: Farmacie
    5207: Zdravotnická bioanalytika
    5209: Vojenská farmacie
53 - Zdravotnictví
    5340: Všeobecné ošetřovatelství
    5341: Ošetřovatelství
    5342: Rehabilitace
    5344: Veřejné zdravotnictví
    5345: Specializace ve zdravotnictví
    5346: Ekonomika a řízení zdravotnictví
    5347: Veřejné zdravotnictví
    5349: Porodní asistence
    5350: Zdravotně sociální péče
    5351: Zdravotnické záchranářství

6) SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A SLUŽBY
61 - Filozofie, teologie
    6101: Filozofie
    6107: Humanitní studia
    6108: Humanities
    6141: Teologie
    6142: Logika
    6145: Humanitní vědy
    6146: Cultural Studies
62 - Ekonomie
    6201: Ekonomické teorie
    6202: Hospodářská politika a správa
    6205: Management a marketing
    6207: Kvantitativní metody v ekonomice
    6208: Ekonomika a management
    6209: Systémové inženýrství a informatika
    6210: Mezinárodní ekonomické vztahy
    6211: Bankovnictví, pojišťovnictví a pojišťovnictví
    6213: Ekonomika a insolvence
    6214: Regionální rozvoj
    6215: Bankovnictví
    6216: Ekonomie a hospodářská správa
    6217: Finance a účetnictví
    6218: Business Administration
    6219: Economics of Globalisation and European Integration
    6220: International Economic Relations
    6221: Economics and Management
    6222: Matematické metody v ekonomii
    6223: Economics of International Trade and European Integration
    6224: System Engineering and Informatics
    6226: Quantitative Asset & Risk Management
    6227: Business and Law in International Markets
65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus
    6501: Řízení cestovního ruchu
    6503: Gastronomie, hotelnictví a turismus
67 - Sociální vědy
    6701: Politologie
    6702: Mezinárodní teritoriální studia
    6703: Sociologie
    6704: Mezinárodní a veřejné vztahy
    6705: International Territorial Studies
    6706: Political Science
    6707: International Relations and Diplomacy
    6708: International Relations
    6731: Sociální politika a sociální práce
    6734: Sociální politika a sociální práce (kombinované)
    6736: International Economic and Political Studies
    6737: Humanitní environmentalistika
    6739: Humanities and Social Sciences
    6740: Applied Sociology and Public Policy
    6741: Applied Social Sciences
    6742: Media and Communication Studies
68 - Právo, právní a veřejnosprávní činnost
    6801: Teoretické právní vědy
    6804: Právní specializace
    6805: Právo a právní věda
    6806: Bezpečnostně právní studia
    6807: Veřejná správa
    6808: Ochrana a bezpečnost organizace
    6809: Public Policy
    6811: Právní specializace - kontrolní činnost ve veřejné správě
    6812: Soukromoprávní studia
    6813: Bezpečnostní management v regionech
    6842: Bezpečnostně právní činnost

7) SPOLEČENSKÉ VĚDY, NAUKY A SLUŽBY
71 - Obory z oblasti historie
    7105: Historické vědy
    7106: Historická studia
    7109: Archeologie
72 - Publicistika, knihovnictví a informatika
    7201: Informační studia a knihovnictví
    7202: Mediální a komunikační studia
    7204: Applied Social Sciences
73 - Filologické vědy
    7309: Philology
    7310: Filologie
    7311: Anglistika - amerikanistika
    7312: Čeština v komunikaci neslyšících
    7313: Překladatelství a tlumočnictví
    7314: Philology
74 - Tělesná kultura, tělovýchova a sport
    7401: Tělesná výchova a sport
    7403: Kinantropologie
75 - Pedagogika, učitelství a sociální péče
    7501: Pedagogika
    7502: Sociální péče
    7503: Učitelství pro základní školy
    7504: Učitelství pro střední školy
    7505: Vychovatelství
    7506: Speciální pedagogika
    7507: Specializace v pedagogice
    7508: Sociální práce
    7509: Specialization in Education
    7510: Učitelství pro střední školy a vyšší odborné školy
    7531: Předškolní a mimoškolní pedagogika
    7534: Učitelství pro střední školy (tříleté)
77 - Obory z oblasti psychologie
    7701: Psychologie

8) VĚDY A NAUKY O KULTUŘE A UMĚNÍ
81 - Teorie a dějiny umění
    8101: Teorie a dějiny výtvarných umění
    8102: Teorie a dějiny hudebního umění
    8103: Teorie a dějiny tanečního umění
    8104: Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií
    8106: Teorie a dějiny literatury
    8109: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
82 - Umění a užité umění
    8201: Hudební umění
    8202: Taneční umění
    8203: Dramatická umění
    8204: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
    8205: Fine Arts
    8206: Výtvarná umění
    8207: Literární tvorba
    8208: Design
    8209: Teorie a praxe audiovizuální tvorby
    8210: Visual Arts
    8211: Vizuální tvorba
    8212: Divadelní tvorba v netradičních prostorech
    8213: Design nábytku
    8214: Mediální tvorba
    8219: Vizuální a literární umění

9) VOJENSKÉ VĚDY A NAUKY
91 - Teorie vojenského umění
    9101: Teorie obrany státu
    9107: Vojenská geodézie a kartografie
    9108: Vojenská logistika
    9109: Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska
    9111: Ochrana vojsk a obyvatel
    9115: Vojenské specializace
    9116: Řízení a použití ozbrojených sil
95 - Vojenské zdravotnictví
    9507: Vojenský zdravotnický management
Poslední aktualizace údajů na stránce: 18.01.2021 13:02:02.