Zde je prostor pro Vaši reklamu.
Kontaktujte nás.
Navigace.
Přidej se k nám.
Anketa.
Dle čeho volíš mezi veřejnou nebo soukromou?

Veř. je kvalitnější (25%)
 
Souk. je lehčí (10%)
 
Souk. je kvalitnější (14%)
 
Veř. je zdarma (37%)
 
Na souk. mě vezmou (11%)
 

Celkový počet odpovědí: 2836.
Napiš nám.
Upozorni nás na chybu,
navrhni doplnění.
3 + 4 = 
Zpětné odkazy.
Reklama.

Informace o termínech a přihláškách. Přijímací řízení pro vybrané vysoké školy.

Sponzorované odkazy

Zde může být Váš odkaz - více reklama zde.

Termíny a přihlášky

Připravili jsme pro vás přehled nejzašších termínů pro odeslání přihlášek ke studiu (obsahuje i dny otevřených dvěří na jednotlivých fakultách). Na většině vysokých škol je termín přihlášek 28. února, některé školy ale přijímají přihlášky až do poloviny či konce března nebo dokonce i v dubnu (hlavně techniky, zemědělky a soukromé školy). Zkuste se mrknout na školy, programy a obory, které ve vás vzbuzují zájem a zapřemýšlejte o přihláškách. Je možné - a snad i rozumné - dát si přihlášku na více škol v naději, že se alespoň na jednu z nich dostanete. Limitem při sestavování plánů na červen je samozřejmě jednak čas konání zkoušky - různé školy mohou mít zkoušky ve stejný den či dokonce hodinu, a jednak také vaše peněženka - administrativní poplatek za podání přihlášky je většinou cca 500 Kč. Ten se platí většinou složenkou na bankovní účet vysoké školy. Je možné platit i převodem z účtu. Kopie ústřižku složenky /potvrzení o převodu se pak přiloží (přišpendlí) k vyplněné přihlášce (nebo k vytištěnému vlastnoručně podepsanému shrnutí elektronické přihlášky), kterou posíláte na adresu vámi vybrané fakulty. Školy také často umožňují podat přihlášku elektronickou formou na stránkách školy - pak se zasílá jen zbylé doklady poštou (konkrétně viz jednotlivé www stránky škol). Některé školy již přijímají jen tyto elektronické přihlášky.

Na ukázku přikládáme standardizovaný formulář Přihláška ke studiu na vysoké škole, jinak též zvaný SEVT 49 145 0. Můžete si ho třeba vytisknout a zkoušet si vyplňování údajů. Zároveň také uvidíte, jaké všechny údaje o své střední a vysoké škole musíte znát. Při vyplňování je třeba se řídit požadavky vysoké školy - zda vyžaduje potvrzení dosahovaného prospěchu na střední škole, potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu apod. Některé údaje si budete muset zjistit na své střední škole - JKOV, KKOV, IZO, obor - název. Jinak je vyplnění vcelku bezproblémové.

Vysoká škola ekonomická v Praze

V dostatečném předstihu před konáním přijímací zkoušky vám přijde pozvánka s místem a časem konání přijímací zkoušky (7. června - 18.června). Zkouška je jednokolová a má pouze písemnou formu. Ta se skládá z testu z matematiky (75 min) a ze zvoleného (prvního) jazyka (60 min), příp. ze dvou jazyků (fakulta mezinárodních vztahů). Nyní již všechno zaškrtávacím způsobem . (na speciální arch se vyplňují odpovědi a, b, c, d) - matematika 10 příkladů po 5 bodech a 5 příkladů po 10 bodech, jazyk 50 vět na doplňování správné možnosti. V případě FMV jsou testy o něco kratší (40 vět z každého jazyka + 12 příkladů z matematiky). Max. do dvou dnů se dozvíte výsledek buď na internetu nebo v přízemí školy na nástěnce. Je možné podávat více přihlášek (na každou fakultu zvlášť) a konat víckrát přijímačky. Při přijetí na více fakult se pak může student rozhodnout. Jedinou nevýhodou je nutnost víckrát zaplatit administrativní poplatek a také fakt, že pokud např. v testu na FFÚ (Finance) dosáhnete 155 bodů (hranice 159), nijak vám to nepomůže v přijetí na FIS, pokud jste v testu na FIS dosáhli 125 bodů (hranice 130) atd (čísla jsou smyšlená a slouží jen k vysvětlení). To znamená, že přijímací řízení fakult jsou zcela samostatná. FNH má (místo testů z jazyka a matematiky) stejně jako loni test obecných studijních předpokladů od Scia (Nár. srovn. zk.). FIS umožní při dobrém výsledku NSZ OSP (Scio) přijetí bez přijím. zkoušek - jinak jsou zkoušky z matematiky a jazyka. Část testu nebo celý může probíhat na počítači kde ve speciálním programu jen zadáváte možnosti abcd.

U testu z matematiky nejsou povoleny kalkulačky ani tabulky. Je rozdáván papír se vzorečky, které by mohly být zapotřebí. Fakulta Managementu v Jindřichově Hradci má vlastní přijímací řízení.

Právnická fakulta univerzity Karlovy v Praze

Přijímací zkoušky tvoří výsledek Národních srovnávacích zkoušek SCIO z Obecných studijních předpokladů (váha 1,25) a Základů společenských věd (váha 0,75). Bonifikace za dobré výsledky z maturity a za uznávané jazykové zkoušky (úroveň B2 evropského rámce).

NSZ je nutné vykonat mezi 1.12.2014 a 31.5.2015 (jsou organizovány přímo společností Scio). NSZ je možné dělat víckrát - když si to člověk zaplatí - započte se nejlepší výsledek (percentil). Materiály pro přiznání bonusů doručit do 10. června na PRF. Přihlášky se podávají pouze elektronicky v informačním systému PrF. Počet přijímaných studentů v r. 2015 je 600.

K přijímačkám je vhodné mít na trénink starší testy Scia - v prodeji v e-shopu Scio nebo v některých knihkupectvích se SŠ učebnicemi jsou např. loňské varianty použité u NSZ nebo cvičné testy, případně nějaké publikace věnující se úlohám typickým pro testování studijních předpokladů či přehledu základů společenských věd. Je možné absolvovat i různé přípravné kurzy.

Ke konzultaci otázek s dalšími uchazeči a studenty jsou dobrá diskusní fóra: www.prijimacky-tsp.cz - zaměření spíše na TSP (Masarykova univerzita v Brně) - velmi navštěvované - MU má testy volně ke stažení, www.prijimacky-nsz.cz - fórum věnované řešení Scio testů.

Statistiky 2014: přijímačky konalo 2940 uchazečů, 620. uchazeč v pořadí dosáhl 170 bodů (ze 200 možných + bonusů).

PEF na České zemědělské univerzitě v Praze

Přijímací zkoušky na všechny obory skládá uchazeč ze dvou předmětů - matematiky a cizího jazyka - formou písemných testů (z jazyků lze volit angličtina, němčina, francouzština). Maximálně může student získat 50 b z matematiky a 50 b z cizího jazyka. Přihlášky do 31.3.2015. Přesný termín přijímaček bude uchazečům sdělen v pozvánce k přijímacímu řízení (orientačně: polovina června). Výsledky uchazečů budou vyvěšeny anonymně (na zákl. IČ) na úřední desce fakulty a také přes internet do dvou dnů po vykonání zkoušky.

ESF - Masarykova univerzita v Brně

Přijímací řízení tvoří zejména test studijních předpokladů. Ten zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Používá se na všech fakultách MU kromě Lékařské (vlastní oborové testy) a FSS (OSP+ZSV Scio). Probíhá v termínech 9. a 10.května 2015. Skládá se ze 60 otázek členěných do 6 subtestů po 9 otázkách, jen subtest Kritické myšlení má 9 otázek v ČJ a 6 otázek v AJ. Nesprávná odpověď = -0,25 bodu. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Délka trvání TSP je 100 minut. Uchazeč absolvuje tento test pouze jedenkrát, výsledek je relevantní pro přijímací řízení na kterýkoliv studijní program (obor) na dané fakultě a na kteroukoliv fakultu Masarykovy univerzity.

Policejní akademie - Praha

Přijímací zkoušky na bakalářské obory (Bezpečnostně právní studia, Bezpečnostní management ve veřejné správě) tvoří znalostní a jazykový text. Přihlášky ke studiu jsou do 21. 3. 2015. Termín 15.-19. června.

Znalostní test zkoumá průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie).

Jazykový test ze zvoleného cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština) čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba. Části zkoušky jsou v poměru znalostní 70 %, jazykový 30 % .

Na fakultu je poměrně velký nával uchazečů, vzhledem k možnosti kombinovaného studia, rozděleného do Bc. a navazujícího Mgr. studia právního zaměření. Statistiky viz níže.

Poslední aktualizace údajů na stránce: 17.09.2018 20:00:56.